صداجو موزیک

نتایج نظرسنجی

خدمات مارا چگونه عرض یابی می کنید ؟
بسیارعالی - 42 (63%)
63%
عالی - 0 (0%)
0%
خوب - 5 (7%)
7%
امیدوار کننده - 2 (3%)
3%
بد نیست - 1 (1%)
1%
خوب نیست - 11 (16%)
16%
نظری ندارم! - 5 (7%)
7%
مجموع آرا: (66)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر
این مطلب برچسب ندارد